Aanpassingsvermogen & flexibiliteit, de pijlers van ons succes.

De voedingsmiddelenindustrie is voortdurend in beweging. Vooral op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteit nemen de exponentieel toe. Daarnaast zijn de grondstoffenmarkten eveneens onderhevig aan verandering. Dit vraagt veel van een organisatie, met name om snel en tijdig in te kunnen spelen op wensen van klanten, processen aan te passen, dan wel nieuwe technologieën te implementeren.

Een hoge mate van aanpassingsvermogen en flexibiliteit is een van de grote voordelen van een familiebedrijf als Swartberg. Door onze financiële onafhankelijkheid, platte organisatiestructuur en het feit dat onze aandeelhouders verantwoordelijk zijn voor het dagelijks management van het bedrijf, kunnen wij snel schakelen en inspelen op uw wensen of veranderende marktomstandigheden.

Terug